Gizlilik & Güvenlik

Geçerlilik Başlangıç Tarihi: 25.03.2017
Son Güncellenme Tarihi: 25.03.2017

Merhaba, Gizlilik Politikamıza hoş geldiniz! 
İşbu Gizlilik Politikası, kayıtlı ticari merkezi Nişantepe Mah. Orman Sok. No:13, Özyeğin Üniversitesi Öğrenci Merkezi, No:34-36, 34794 Alemdağ, Çekmeköy, İstanbul adresinde bulunan Hayal Ortakları Derneği İktisadi İşletmesi (bundan sonra “Twin”, “biz” veya “bizim” olarak anılacaktır) tarafından www.twinbilim.com web sitesi ve ona bağlı tüm sayfalar (“Site”) üzerinden sunulan içerik ve hizmetlere erişirken, bunları kullanırken veya bunlardan faydalanırken bizimle olan ilişkiniz ve bizimle paylaşmış olduğunu veriler hakkında açıkça bilgilendirilmeniz bu doğrultuda kararlar almanız için hazırlanmıştır, bu nedenle dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz. 
Site’yi kullanabilmek için Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Politikası’nı elektronik ortamda onaylamanız gerekmektedir.  Site’ye erişerek, kullanarak veya Site’deki hizmetlerden faydalanarak bu Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Politikasını ve burada belirtilen koşul ve hükümleri kabul etmiş sayılırsınız.
Site’nin Kullanım Koşulları veya Gizlilik Politikası’na ilişkin sorularınız, önerileriniz ve geri bildirimleriniz için bize info@yga.org.tr e-posta adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

1.    Giriş
Twin web sitesini kullandığınız için teşekkür ederiz.  Geleceğin bilim adamlarının meraklarını canlı tutmak ve evde kendi bilim deneylerini gerçekleştirebilmeleri ve buluşlarını hayata geçirebilmeleri için Twin web sitesini geliştirmeye devam ediyoruz.
Bu Gizlilik Politikası, Site’yi kullanmanız nedeniyle bizimle paylaştığınız veya bizim tarafımızdan elde edilen, işlenen ve aktarılan size ait verilerin mahremiyetini korumak adına uyduğumuz prensipler ve uygulamalar hakkında size bilgi vermektedir.  
Bu Gizlilik Politikasının amacı:
•    Daha iyi bir web sitesi oluşturmak ve size bununla daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla elde ettiğimiz verileri kullanma amacımızı ve şeklimizi açıklamak;
•    Sizin izninizle hangi verileri elde ettiğimizi ve bu verilerin hangi amaçlarla ve nasıl işlendiği açıklamak;
•    Bu verilerin hangi amaçlarla ve hangi üçüncü kişilere aktarıldığı konusunda bilgi vermek; 
•    Yasal haklarınız konusunda sizi aydınlatmak;
•    Haklarınızı ve mahremiyetinizi koruma konusunda kendimizi bu politika kapsamında sorumlu tutmaktır.  
Topladığımız tüm veriler, Site’nin ve içerisinde sunulan özelliklerin size sunulabilmesi için ihtiyaç duyduğumuz veriler ile sınırlıdır. 

2.    Genel İlkeler
Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası çerçevesinde Site ve özelliklerini size sunarken ve kişisel verilerinizi işlerken Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, kanunlar, uluslararası sözleşmeler ve hukukun genel ilkelerine uygun olarak hareket edeceğiz.

Kişisel verileriniz işlenirken aşağıdaki ilkelere uyacağımızı belirtmek isteriz:
(a)    Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
(b)    Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
(c)    Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
(d)    İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
(e)    İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

3.    Yasal Haklarınız
6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıda belirtilen yasal haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:
(a)    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
(b)    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(c)    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(d)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
(e)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
(f)    İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(g)    (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(h)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhte bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(i)    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 
Yukarıda belirtilen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ……………… adresine e-posta göndererek kullanabilirsiniz. Bu başvuruda, Site’ye kayıt olurken verdiğiniz bilgilerinizi tam olarak belirtmeniz gerekir.

4.    İşlediğimiz Veriler ve İşleme Amaçlarımız
Bu kapsamda aşağıdaki verileriniz Site tarafından elde edilmektedir:
•    İsminizi, telefon numaranızı, e-posta adresinizi vb. kişisel verilerinizi içeren kayıt bilgileri ve Site’ye kaydolurken verdiğiniz diğer bilgiler,
•    IP adresiniz ve IP adresinizden çıkardığımız, geniş, belirli olmayan konum, 
•    Belirli Konumunuz, 
•    Satın aldığınız ürünler, indirdiğiniz, eriştiğiniz, okuduğunuz, izlediğiniz veya dinlediğiniz içerikler, paylaştığınız içerikler, yorumlar ve Site ile etkileşimleriniz,
•    Ürün satın alırken verdiğiniz teslimat adresi, alıcı bilgisi, telefon numarası, e-posta gibi bilgiler,
•    Site’yi çalıştırmak için gereken teknik bilgi ve alıcı bilgisi.
Elde ettiğimiz bu verileri aşağıdaki amaçlarla kullanırız:
•    Size ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek,
•    Ürün ve hizmetler için gerekli olduğunda veya onay verdiyseniz ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz diğer konularda sizinle iletişime geçmek,
•    Aldığımız ödemelere, sunduğumuz ürün ve hizmetlere ilişkin kayıtları tutmak,
•    Satın aldığınız ürünleri size teslim etmek,
•    Yasal yükümlülüklerimizi karşılamak.

5.    Yasal Yükümlülüklerimiz
Kişisel verilerinizi elde ettiğimiz andan, onları yok ettiğimiz ana kadar tüm yasal düzenlemelere uygun hareket etmeyi taahhüt ederiz. 
Pek çok yasal düzenleme, elde ettiğimiz bilgileri saklamamızla ilgili kurallar belirlemektedir. Örneğin 5651 sayılı İnternet Yoluyla Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Site’ye erişiminizle ilgili trafik verilerini bir süre saklamamızı gerektirir. Yine vergi ve ticarete ilişkin diğer düzenlemeler de, faaliyetlerimize ilişkin (sizin bilgilerinizi de içerebilen) çeşitli bilgileri saklamamızı gerektirir.
Bazı durumlarda, kolluk kuvvetleri ve diğer kişi veya kurumlar, elimizde bulundurduğumuz bilgileri onlarla paylaşmamızı isteyebilir. Kişisel verileriniz kolluk kuvvetlerine, diğer yetkili kamu görevlilerine veya üçüncü kişilere ancak bunu gerektiren hukuki bir zorunluluk bulunması halinde aktarılacak ve bu aktarımlar yürürlükteki kurallara uygun olacaktır.

6.    Verilerin 3. Kişilere Aktarılması
Faaliyetlerimizi sürdürürken, daha iyi hizmet vermemizi sağlayacağını düşündüğümüz dış hizmet sağlayıcılardan faydalanmaktayız. Bu hizmet sağlayıcılardan faydalanmamız, kimi zaman kişisel verilerin kendilerine aktarılmasını da gerektirebilir. Ancak her durumda, bilgilerinizin güvenliğinden sorumlu olmaya devam edeceğiz ve mümkün olduğunca paylaşımlar hakkında sizi bilgilendireceğiz. Ayrıca, hiçbir zaman bilgilerinizi pazarlama ve başka istenmeyebilecek amaçlarla kullanacak üçüncü kişilere satmayacağız.
Site içerisinden satın aldığınız ürünlerin size teslim edilmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla, girdiğiniz teslimat adresi, telefon numarası, alıcı ismi vb. bilgileriniz anlaşmalı kargo firmaları ile paylaşılmaktadır.
Site içerisindeki özellikleri size sunabilmek için Google Analytics gibi üçüncü kişilerin yazılım ve hizmetlerinden yararlanmaktayız.  Kullandığınız cihaz modeli, cihaz yazılımı, görüntülenen coğrafi bölge, konum bilgisi, kullanıcı davranışları ve kullanıcı alışkanlıkları gibi bilgiler bu hizmetlerin geliştirilmesine yardımcı olmak ve hizmetlerin sürdürülmesini sağlamak amacıyla bu hizmet sağlayıcılar tarafından erişilebilmektedir. Hizmet sağlayıcılarımız bu bilgileri yasal zorunluluklar ya da üçüncü şahısların bu bilgileri hizmet sağlayıcılar adına işlemesi durumlarında üçüncü şahıslara iletebilir.  
Site içerisinde ürün veya hizmetleri satın alırken ödemelerinizi, hizmet aldığımız üçüncü kişi lisanslı ödeme hizmeti sağlayıcısı firması üzerinden yapabilirsiniz.  Bu durumda kredi kartı ve fatura bilgileri gibi kişisel verilerinizi doğrudan bu hizmet sağlayıcımıza iletirsiniz. Twin’in bu verilere erişim hakkı bulunmamaktadır. Paylaştığınız kişisel verilerinize ilişkin tüm sorumluluk size ve ilgili veri sorumlusuna aittir. Bu gibi durumlarda üçüncü kişilerle paylaştığınız kişisel verileriniz ve veri güvenliğine ilişkin olarak hizmet sağlayıcımızın gizlilik politikalarını incelemenizi tavsiye ederiz. 
Twin içerisinde sizlere ücretsiz veya indirimli ürünler sağlamak ya da kampanyalar düzenlemek amacıyla zaman zaman üçüncü kişi iş ortaklarıyla çalışabiliriz.  Bu gibi durumlarda kampanyalardan veya avantajlardan yararlanmak istemeniz halinde, bu amaçla sağlayacağınız tüm veriler, sizin kampanya ve avantajlardan yararlanabilmeniz, kötü kullanımları, dolandırıcılık vb. girişimleri önlemek amacıyla üçüncü kişi iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır. 

7.    Verilerin Yurt Dışına Aktarılması
Hizmetlerimizi sunarken kullandığımız bilgi teknolojileri altyapısının bir kısmı ve sunucularımız yurtdışında bulunmaktadır. Ayrıca yukarıda bahsettiğimiz üçüncü kişiler ve/veya onların kullandığı sistemlerin de bir kısmı yurtdışında yer almaktadır. Verilerinizin aktarıldığı sistemlerin yer aldığı ülkelerin, yetkili otoritelerce güvenli ülke olarak değerlendirilen ülkeler olduğunu, aksi takdirde de, verilerin aktarıldığı kişilerden veri güvenliğine ilişkin gerekli güvencelerin alınacağını ve kontrol edileceğini garanti ederiz.

8.    Verilerin Silinmesi
Kişisel verilerinizi yalnızca hizmetlerin sağlanması ve geliştirilmesi, kanuni yükümlülüklerin karşılanması için gerekli olan makul bir süre boyunca saklayacak, ardından silerek veya anonim hale getirerek sizinle ilişkilendirilememesi sağlayacağız. 

9.    Veri Güvenliği
Elde ettiğimiz tüm bilgilerin yetkisiz erişimlere karşı korunmasını ve bütünlüğünü sağlamak için tüm makul güvenlik önlemlerini alacak, bunları düzenli olarak gözden geçireceğiz. 

10.    Verilerin Güncellenmesi
Elimizde bulunan kişisel verilerinizin yanlış veya eksik olduklarını düşünüyorsanız, ya da bilgileriniz değiştiyse, çoğunu Site üzerinden güncelleyip düzeltebilirsiniz. Diğer bilgilerinizle ilgili tüm talepleriyse yukarıda da belirttiğimiz gibi info@yga.org.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

11.    Başvuru ve Şikayet Hakkınız
Bu Gizlilik Politikasında belirtilen konularda veya kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili diğer tüm durumlarda, bize yukarıda belirtilen fiziki adres veya e-posta adresi üzerinden ulaşarak taleplerinizi iletebilirsiniz. Bu taleplerinizi mümkün olan en kısa sürede ve en fazla otuz gün içinde sonuçlandıracağız. Talebinizin gerektiği gibi karşılanmadığını düşünüyorsanız, talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na iletebilirsiniz.
                    * * *
Ticari Unvan    : Hayal Ortakları Derneği İktisadi İşletmesi
Adres    : Nişantepe Mah. Orman Sok. No:13, Özyeğin Üniversitesi Öğrenci Merkezi, No:34-36, 34794 Alemdağ, Çekmeköy, İstanbul
Ticaret Sicil    : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 762234-0
MERSIS No.    : 1321-4658-8685-9444
Vergi Dairesi    : Sultanbeyli
Vergi No.    : 4600436406
Internet Sitesi    : yga.org.tr
E-posta    : info@yga.org.tr
KEP Adresi    : ………………………

 

Page To Top