Kullanım Sözleşmesi

Geçerlilik Başlangıç Tarihi: 25.03.2017
Son Güncellenme Tarihi: 25.03.2017

1.    Giriş
Twin web sitesini kullandığınız için teşekkür ederiz.  Geleceğin bilim adamlarının meraklarını canlı tutmak ve evde kendi bilim deneylerini gerçekleştirebilmeleri ve buluşlarını hayata geçirebilmeleri için Twin web sitesini geliştirmeye devam ediyoruz.
İşbu Kullanım Koşulları, kayıtlı ticari merkezi Nişantepe Mah. Orman Sok. No:13, Özyeğin Üniversitesi Öğrenci Merkezi, No:34-36, 34794 Alemdağ, Çekmeköy, İstanbul adresinde bulunan Hayal Ortakları Derneği İktisadi İşletmesi (bundan sonra “Twin”, “biz” veya “bizim” olarak anılacaktır) tarafından www.twinbilim.com web sitesi ve ona bağlı tüm sayfalar (“Site”) üzerinden sunulan, Twin tarafından yapılabilecek tüm geliştirme ve değişiklikler, Kullanıcıların Site’yi kullanırken tabi olduğu kurallar, gizlilik yükümlülükleri ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerini tespit eder.
Site’yi kullanabilmek için, bu Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Politikasını elektronik ortamda onaylayarak kabul etmeniz gerekmektedir.  Site’ye erişerek, kullanarak veya Site’deki hizmetlerden faydalanarak bu Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Politikasını ve burada belirtilen koşul ve hükümleri kabul etmiş sayılırsınız.
Site’nin Kullanım Koşulları veya Gizlilik Politikası’na ilişkin sorularınız, önerileriniz ve geri bildirimleriniz için bize info@yga.org.tr e-posta adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.


2.    Tanımlar
“Kullanıcı”, “siz” veya “sizin”, Site’ye erişen veya işbu Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikasını okuyup kabul ederek kullanan ya da Site’yi kayıt formunu doldurarak kaydolan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
“Kullanıcı Profili”, Kullanıcının Site’ye üye olduktan sonra kişisel bilgilerinin bulunduğu kendisine ait tanıtıcı alanı ifade eder.
“Site”, kişisel bilgisayarlar, mobil cihazlar, akıllı telefonlar, tabletler vb. cihazlardan web tarayıcısı aracılığıyla www.twinbilim.com web adresi üzerinden erişilen, her türlü bilgilendirici ve eğitici ürünler, bilim kitleri, eğitim setleri, kitap, dergi, eğitim içerikleri vb. ürünlerin satın alınabileceği, dijital eğitim içeriklerine erişilebilen, Kullanıcılar tarafından içerik paylaşılabilen, yorum yapılabilen, Kullanıcıların birbirleri ile etkileşim kurabildiği ve mesajlaşabildiği web sitesini ifade eder.


3.    Hak ve Yükümlülükleriniz
İşbu Kullanım Koşullarını imzalayabilmek için Türk Medeni Kanunu uyarınca reşit olduğunuzu ve Twin tarafından üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmadığınızı kabul ve beyan etmektesiniz.  Aksi halde bu Kullanım Şartları veya Gizlilik Politikası taraflar arasında geçerlik kazanmayacaktır. 
Siteye üye olarak sunduğunuz tüm kayıt bilgilerinin doğru ve gerçek olduğunu, bu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasına uygun hareket edeceğinizi bu Kullanım Koşulları ile Gizlilik Politikasının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tam olarak anladığınızı ve tüm hükümlerini kabul edip onayladığınızı kabul ve beyan etmektesiniz.


Twin sizin ile sözleşme akdetmeme ve sizi herhangi bir sebep göstermeksizin üyeliğe kabul etmeme hak ve yetkisine sahiptir. Twin’in gerek mevzuattan kaynaklı gerekse tek taraflı tasarrufu sonucu Site’ye erişmenize, içerik yüklemenize izin vermeme veya üyeliğinizi dondurma veya iptal etme hakkına sahiptir.

Site’yi kullanımınız sırasında mevzuata, genel ahlak ve adaba aykırı, toplumu veya diğer kullanıcıları rahatsız edici davranışlarda bulunmanız Twin’e Kullanım Şartlarını derhal feshetme ve yasal yollara başvurma hakkı vermektedir.  Bu durumda herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağınız gibi Twin’in yüklemiş olduğunuz her türlü bilgiyi yayından kaldırma ve silme hakkına sahiptir ve bu verileri iade yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Üye olurken dolduracağınız kayıt formunda yer alan bilgilerin, içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu beyan etmektesiniz. Bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluk size aittir ve bu hallerde üyeliğinizin sona erdirilebilir. 

Site’yi kullanırken ve Site’den yararlanırken Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ve ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata, Twin’in yayımlayacağı Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ile diğer ilkeleri ve politikaları dahil tüm bildirimlere uymayı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.


Belirlemiş olduğunuz kullanıcı adınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve şifrenizi kullanarak ve kendi Kullanıcı adınızla yapılacak her türlü işlemden, paylaştığınız içeriklerden, yaptığınız yorumlardan ve fiillerinizden bizzat sorumlu olduğunuzu kabul ve beyan etmektesiniz.
Site üzerinde yapacağınız tüm işlemlerde, yorumlarda, paylaşacağınız içerikler, bağlantılar ve mesajlaşmalarınızda hukuka ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket edeceğinizi ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.  
Twin’in yazılı onayı olmadan işbu Kullanım Koşullarını veya bu Kullanım Koşulları kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinizi, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezsiniz. Üyeliğinizi sizden başka kişilerin kullanımına açamazsınız. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Twin doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu değildir; sorumluluk bizzat size ait olup, üyeliğinizi başkasına kullandırdığınızın veya devrettiğinizin tespiti halinde üyeliğinizin iptal edilir.


4.    Twin’in Hak ve Yükümlülükleri
Twin, Site içerisinde herhangi bir konu sınırlaması olmaksızın uygun göreceği her türlü bilgilendirici ve eğitici ürünler, bilim kitleri, eğitim setleri, kitap, dergi, eğitim içerikleri ve dış bağlantılar sunmaktadır.  Bu içeriklerin bir kısmı Twin tarafından sunulabileceği gibi, Site’ye üye olan diğer Kullanıcılar tarafından da sunulabilmektedir.  Twin diğer kullanıcılar tarafından sunulan içeriğin doğruluğu veya herhangi bir amaca uygunluğu hakkında bir garanti vermemekte, yalnızca paylaşılabilmesi için imkan sağlamaktadır. Dolayısıyla Twin, diğer kullanıcılar tarafından sunulan içerik bakımından sorumlu tutulamaz.
Site içerisinde satışa sunulan ürünleri Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu onaylayarak satın alabilirsiniz.  Ürünleri satın alabilmek için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli bir teslimat adresi girmeniz gerekmektedir.  Ürünleri kullanırken ürünlerin kutusundan çıkan kullanım kılavuzu, garanti belgesi vb. bilgilendirici dokümanlara ve kullanım talimatlarına uygun hareket etmeniz gerekmektedir.  
Twin, Site’de gerekli değişikleri size bildirmeksizin yapma hak ve yetkisine sahip olup; kimlerin Kullanıcı sıfatıyla Site’ye üye olabileceğine, ya da Kullanıcı hesabını tek taraflı olarak değiştirme, silme ve üyelikten çıkarmaya tek başına yetkilidir.


Twin, Site içerisindeki içerikleri herhangi bir zamanda ve yine herhangi bir sebeple Site’den kaldırabilir veya Site’ye kabul etmeyebilir. 
Twin’in ilgili mevzuat kapsamında Yer Sağlayıcısı sıfatıyla Kullanıcılar tarafından paylaşılan içerikleri kontrol etme yükümlülüğü olmamakla birlikte, hukuka veya mevzuata uygun olmadığını ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiğini değerlendirdiği tüm içerikleri herhangi bir bildirim veya tazminat yükümlülüğü olmaksızın yayından kaldırma veya silme hak ve yetkisine sahiptir.  Twin, yetkili mahkeme, yargı organı, idari kurum veya kuruluşlardan gelebilecek karar, emir ve talimatlara uygun olarak Site üzerindeki sizin tarafınızdan paylaşılan her türlü içeriği yayından kaldırma ve silme hak ve yetkisine sahiptir.
Twin, Site üzerinden sunulan tüm ürün, içerik veya hizmetler üzerinde fiyatlar da dahil olmak üzere her türlü değişikliği yapabilir.
İzin vermeniz halinde, Site ve içeriğinde yer alan güncellemelere ilişkin e-posta veya diğer yöntemlerle Twin tarafından size tanıtıcı mesaj ve bilgilendirmeler gönderilebilir.
Twin, işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasından doğan hak ve yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını üçüncü kişilere devredebilir.


5.    Sorumluluğun Sınırlandırılması
Twin tarafından Site üzerinden sunulan tüm hizmet ve içerikler "olduğu gibi” ve "mümkün olduğu” ölçüde sunulmaktadır.  Belirli bir amaca uygunluk, kesintisizlik veya süreklilik konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere Site içerisindeki hizmetler veya içerikler ile ilgili olarak açık veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.
Twin, çalışanları, yöneticileri, direktörleri, iştirakleri, içerik sağlayıcıları Kullanıcının Site’ye erişimi, Site içeriğindeki hizmetlerden faydalanması, erişim sınırı, üçüncü şahısların paylaştığı içerik, veri kaybı kaynaklı herhangi bir dolaylı zarardan sorumlu değildir.


6.    Fikri ve Sınai Haklar
Twin, bu Kullanım Koşulları ile size herhangi bir lisans, sahibi olduğu patent/faydalı model, endüstriyel tasarım, telif ve markalarının kullanım hakkını veya devrini vermemektedir.
Site içerisinde yer alan ürünler ve dijital içerikler dahil herhangi bir içeriği, Twin’in yazılı izni olmaksızın izinsiz çoğaltmayacağınızı, dağıtmayacağınızı, yayımlamayacağınızı, pazarlamayacağınızı, iletmeyeceğinizi ve bunlarla sınırlı olmaksızın Twin ve diğer üçüncü kişilere ait marka, patent, tasarım, telif veya başkaca mevzuat ile korunan hakları ihlal etmeyeceğinizi, aksi halde doğacak zararın tazmininden tek başına sorumlu olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.


7.    Kullanım Koşullarının Feshi
Site’ye üye olduğunuz, eriştiğiniz veya Site’yi kullandığınız sürece Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve ekleri yürürlükte kalacaktır.
Twin, Kullanıcı Profilinizi başkasına devretmeniz veya kullanıma açmanız, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunmanız veya bu hallerle sınırlı olmamak kaydı ile her zaman Kullanım Koşulları’nı tek taraflı olarak elektronik posta veya diğer bildirim yöntemleri ile feshedebilir. Twin’in Kullanım Koşulları’nı tek taraflı olarak feshetmesi halinde, herhangi bir tazminat sorumluluğu yoktur.
Kusurunuz ya da ihmaliniz nedeniyle ya da hukuka aykırı fiilleriniz nedeniyle, Twin’in üçüncü kişilere ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına herhangi ad ve nam altında ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Twin’in size rücu hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.


8.    Gizlilik
Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasını onaylayarak kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası’ndaki politikalara tabi olarak elde edilmesine, işlenmesine, üçüncü kişiler ile paylaşılmasına ve yurt dışına aktarılmasına izin vermektesiniz.  Bizimle paylaştığınız ve bize erişim hakkı tanıdığınız kişisel verileriniz dahil her türlü veriyi korumak için Gizlilik Politikası’nda belirtilen politikalara uymayı ve gerekli tedbirleri almayı taahhüt etmekteyiz.


9.    Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme
Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve eklerinin yorumunda ve/veya Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve ekleri ile ilgili olarak ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacaktır.  Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve eklerinden doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


10.     Kabul
İşbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nda yer alan maddelerin tümünü okuduğunuzu, anladığınızı, bu maddelerdeki koşullara uymayı ve kendinizle ilgili olarak verdiğiniz bilgilerin doğruluğunu, bu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nı onayladığınız andan itibaren kabul etmiş olursunuz.
                    * * *
Ticari Unvan    : Hayal Ortakları Derneği İktisadi İşletmesi
Adres    : Nişantepe Mah. Orman Sok. No:13, Özyeğin Üniversitesi Öğrenci Merkezi, No:34-36, 34794 Alemdağ, Çekmeköy, İstanbul
Ticaret Sicil    : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 762234-0
MERSIS No.    : 1321-4658-8685-9444
Vergi Dairesi    : Sultanbeyli
Vergi No.    : 4600436406
Internet Sitesi    : yga.org.tr
E-posta    : yga.org.tr
KEP Adresi    : ………………………

 

Page To Top